En Sık Tekrarlanan Kelimeler, Most Repeated Words In String Php & Linux Shell

Sık Tekrarlanan Kelimeler

Uzunca bir kelime grubu içerisinde çok kez tekrarlanan kelimelerin tespit edilmesi ve kaç kez tekrarlandığının belirlenmesiyle ilgili birkaç kolay uygulamadan bahsetmek istiyorum.

Burada her bir kelime “kelime” değişkeni için düzeyler olacak. Aşağıdaki örneği sıralı dizilim ve frekanslarla sıklık dağılımı olarak şu şekilde gösterebiliriz.

Devamı hakkındaEn Sık Tekrarlanan Kelimeler, Most Repeated Words In String Php & Linux Shell